Acollida Matinal

 
Per poder facilitar la conciliació de la vida laboral amb els horaris escolars, l’AMPA posa a la vostra disposició un servei d’acollida matinal previ a l’inici de les classes, de les 7:30 h fins a les 9h, durant tots els dies lectius.
 
Aquest servei està pensat per a les famílies on els pares comencen a treballar aviat i necessiten que els seus fills estiguin atesos mentre no comencen les classes, oferint un espai agradable i lúdic. També està pensat per a les famílies que necessiten utilitzar aquest servei d’una manera esporàdica i puntual.
 
A l'acollida matinal es fan diferents activitats: manualitats amb materials diversos, dibuix, pintura, jocs de taula... 
 
   

Normativa d'ús

Normativa d'ús

NORMATIVA D'ÚS DE L'ACOLLIDA MATINAL

  • Aquesta activitat es farà per cursos. 
  • L’acollida es durà a terme entre el 12 de setembre de 2019 i fins el 19 de juny de 2020.
  • Els horaris són els que consten en el formulari d’inscripció. S’ha d’indicar la franja horària en la que esteu interessats.
  • En el cas d'acollida esporàdica es podrà portar el nen/a sense previ avís. No obstant, s'haurà de dur a terme l'inscipció a través del formulari de la pàgina web tan aviat com sigui possible.
  • La inscripció és lliure per a tots els alumnes però sí que és imprescindible tenir la QUOTA DE L'AMPA pagada.
  • En el cas de que un alumne es  vulgui donar de baixa ho ha de comunicar a la comissió d'acollida mitjançant el correu electrònic acollida@ampavalldelterri.cat
  • Si un cop feta la inscripció heu de fer alguna modificació, s'ha de comunicar a la comissió d'acollida mitjançant correu electrònic i tot seguit fer una inscripció nova.
  • La persona encarregada de l’acollida matinal s’encarregarà de portar els alumnes a les files corresponents.
  • Els alumnes que vulguin esmorzar podran fer-ho a l’aula d’acollida i hauran de tenir cura de portar-se els aliments i begudes que puguin necessitar.
  • L’impagament de les quotes trimestrals pot suposar l’expulsió de l’alumne del servei d’acollida. 

PREUS I HORARIS:

- De 8.30 a 9.00 ( 20€/mes)

- De 8.00 a 9.00 ( 40€/mes)

- De 7.30 a 9.00 ( 55€/mes)

- Esporàdic (7€/dia) 

- Esporàdic 30 min (4€/dia)

- Per setmanes (15€/setmana)

L'incompliment d’aquesta Normativa pot suposar l’expulsió de l’alumne de l’activitat, sense dret a reclamar l’import d’aquesta.

 

Per fer efectiva la inscripció s’ha d’omplir el següent formulari, així com acceptar les Condicions d'Ús que trobareu al mateix formulari.

 

INSCRIPCIÓ

 

Inscripció

Inscripció

Us recordem que l'inscripció de l'acollida matinal està oberta tot l'any. 

La franja horària és de 7:30 a 9:00.

En el cas d'acollida esporàdica es podrà portar el nen/a sense previ avís. Això no obstant, s'haurà de dur a terme amb un mail a:  acollida@ampavalldelterri.cat  i fer la inscripció a través del  Formulari d'Inscripció

 

Contacte

Contacte

Per a qualsevol qüestió relacionada amb l'Acollida Matinal, no dubteu en contactar-nos mitjançant el correu electrònic: acollida@ampavalldelterri.cat