Normativa COVID-19

Us adjuntem la normativa d'aquest curs 2021-22 fixada pel Departament d’Educació

Segons el Pla d'actuació per al curs 2021-2022 per a centres educatius en el marc de la pandèmia

 

5.8.1. Acollida matinal

És recomanable que el període d’acollida es faci en un espai exterior, sempre que sigui possible. Quan es faci a l’interior, els centres han d’habilitar un espai ben ventilat i que permeti mantenir la distància interpersonal d’1,5 metres.


Abans d’entrar al centre cal rentar-se les mans amb gel hidroalcohòlic i un cop dins cal mantenir la distància de seguretat d’1,5 metres amb la resta de persones que estiguin a l’espai d’acollida.

Quan finalitzi el període d’acollida, cal acompanyar els i les alumnes a la seva aula de referència, i tant els responsables com els infants a partir de primer de primària han de
portar les mascaretes posades.