Normativa COVID-19

Us adjuntem la normativa per al curs 2020-21 fixada pel Departament d’Educació

Segons el Pla d'actuació per al curs 2020-2021 per a centres educatius en el marc de la pandèmia, del 3 de juliol

 

5.8.1. Acollida matinal

Els centres han d’habilitar un espai que permeti mantenir la distància interpersonal d’1,5 metres i, quan no sigui possible, tant el responsable de l’acollida com els infants han de portar mascareta.

Cada infant ha d’anar acompanyat per un únic familiar. Abans d’entrar al centre s’ha de rentar les mans amb gel hidroalcohòlic i un cop dins ha de mantenir la distància de seguretat d’1,5 metres amb la resta de persones que estiguin a l’espai d’acollida. L’acompanyant ha d’accedir al centre amb mascareta.

Quan finalitzi el període d’acollida, els infants són acompanyats a la seva aula de referència, i tant els responsables com els infants han de portar les mascaretes. Acabat l’horari d’acollida cal ventilar, netejar i desinfectar l’espai.