Normativa d'ús

NORMATIVA D'ÚS DE L'ACOLLIDA MATINAL

  • Aquesta activitat es farà per cursos. 
  • L’acollida es durà a terme entre el 14 de setembre de 2020 i fins el 22 de juny de 2021.
  • Els horaris són els que consten en el formulari d’inscripció. S’ha d’indicar la franja horària en la que esteu interessats.
  • En el cas d'acollida esporàdica es podrà portar el nen/a sense previ avís. No obstant, s'haurà de dur a terme l'inscipció a través del formulari de la pàgina web tan aviat com sigui possible.
  • La inscripció és lliure per a tots els alumnes però sí que és imprescindible tenir la QUOTA DE L'AMPA pagada.
  • En el cas de que un alumne es  vulgui donar de baixa ho ha de comunicar a la comissió d'acollida mitjançant el correu electrònic acollida@ampavalldelterri.cat
  • Si un cop feta la inscripció heu de fer alguna modificació, s'ha de comunicar a la comissió d'acollida mitjançant correu electrònic i tot seguit fer una inscripció nova.
  • La persona encarregada de l’acollida matinal s’encarregarà de portar els alumnes a les files corresponents.
  • Els alumnes que vulguin esmorzar podran fer-ho a l’aula d’acollida i hauran de tenir cura de portar-se els aliments i begudes que puguin necessitar.
  • L’impagament de les quotes trimestrals pot suposar l’expulsió de l’alumne del servei d’acollida. 

PREUS I HORARIS:

- De 8.30 a 9.00 ( 20€/mes)

- De 8.00 a 9.00 ( 40€/mes)

- De 7.30 a 9.00 ( 55€/mes)

- Esporàdic (7€/dia) 

- Esporàdic 30 min (4€/dia)

- Per setmanes (15€/setmana)

L'incompliment d’aquesta Normativa pot suposar l’expulsió de l’alumne de l’activitat, sense dret a reclamar l’import d’aquesta.

 

Per fer efectiva la inscripció s’ha d’omplir el següent formulari, així com acceptar les Condicions d'Ús que trobareu al mateix formulari.

 

INSCRIPCIÓ