NORMATIVA D'ÚS DE L'ACOLLIDA MATINAL

 • Aquesta activitat es farà per cursos. 
 • L’acollida es durà a terme entre el 5 de setembre de 2022 i fins el 22 de juny de 2023..
 • Els horaris són els que consten en el formulari d’inscripció. S’ha d’indicar la franja horària en la que esteu interessats.
 • En el cas d'acollida esporàdica es podrà portar el nen/a sense previ avís. No obstant, s'haurà de dur a terme la inscipció a través del formulari de la pàgina web tan aviat com sigui possible i enviar un mail a acollida@ampavalldelterri.cat.
 • La inscripció és lliure per a tots els alumnes però sí que és imprescindible tenir la QUOTA DE L'AMPA pagada.
 • En el cas de que un alumne es  vulgui donar de baixa ho ha de comunicar a la comissió d'acollida mitjançant el correu electrònic acollida@ampavalldelterri.cat
 • Si un cop feta la inscripció heu de fer alguna modificació, s'ha de comunicar a la comissió d'acollida mitjançant correu electrònic i tot seguit fer una inscripció nova.
 • La persona encarregada de l’acollida matinal s’encarregarà de portar els alumnes a les files corresponents.
 • Els alumnes que vulguin esmorzar podran fer-ho a l’aula d’acollida i hauran de tenir cura de portar-se els aliments i begudes que puguin necessitar.
 • L’impagament de les quotes trimestrals pot suposar l’expulsió de l’alumne del servei d’acollida. 
 • Enguany es cobrarà de forma mensual
 • En cas que s'hagi retornat un rebut i no hagi estat per un error de la comissió d'acollida, es cobrarà l'import de la despesa bancària del rebut retornat.

 

PREUS I HORARIS:

- De 7.30 a 9.00 ( 56 €/mes)

- De 8.30 a 9.00 ( 21 €/mes)

- De 8.00 a 9.00 ( 42 €/mes)

- Per setmanes de 7.30 a 9.00 (19 €/setmana)

- Per setmanes de 8.00 a 9.00 (16 €/setmana)

- Esporàdic (7 €/dia) 

- Esporàdic 30 min (4 €/dia)

 

L'incompliment d’aquesta Normativa pot suposar l’expulsió de l’alumne de l’activitat, sense dret a reclamar l’import d’aquesta.

 

Per fer efectiva la inscripció s’ha d’omplir el següent formulari, així com acceptar les Condicions d'Ús que trobareu al mateix formulari.