Extraescolars

 

 

Les activitats extraescolars són les activitats que s'organitzen en el centre escolar fora de l'horari lectiu.

Aquestes activitats estan organitzades per l'AMPA, qui s'encarrega de buscar les empreses que donaran servei a aquestes activitats; i coordinar els horaris i els espais del centre escolar on es realitzaran.

Aquestes activitats es duen a terme des del primer dilluns lectiu del mes d'octubre a l'últim divendres lectiu del mes de maig.

Des de la Comissió, defensem que les activitats extraescolars són una proposta educativa durant el temps de lleure perquè l'infant pugui desenvolupar tots els seus sentits i aprengui mentre gaudeixi. Creiem que l'Educació abarca moltes dimensions i és per això que intentem oferir màxima diversitat. Així doncs, proposem activitats esportives, de llengua estrangera, musicals, noves tecnologies, arts escèniques, de suport a l'estudi, arts plàstiques...

Totes aquestes activitats estan regulades per unes normes de funcionament que es recullen a la Normativa d'ús de les activitats extraescolars.