Extraescolars

 

Les activitats extraescolars són les activitats que s'organitzen en el centre escolar fora de l'horari lectiu.

Aquestes activitats estan organitzades per l'AMPA, qui s'encarrega de buscar les empreses que donaran servei a aquestes activitats; i coordinar els horaris i els espais del centre escolar on es realitzaran.

Aquestes activitats es duen a terme des del primer dilluns lectiu del mes d'octubre a l'últim divendres lectiu del mes de maig.

Des de la Comissió, defensem que les activitats extraescolars són una proposta educativa durant el temps de lleure perquè l'infant pugui desenvolupar tots els seus sentits i aprengui mentre gaudeixi. Creiem que l'Educació abarca moltes dimensions i és per això que intentem oferir màxima diversitat. Així doncs, proposem activitats esportives, de llengua estrangera, musicals, noves tecnologies, arts escèniques, de suport a l'estudi, arts plàstiques...

Totes aquestes activitats estan regulades per unes normes de funcionament que es recullen a la Normativa d'ús de les activitats extraescolars.

 

Enguany, atesa la situació de pandèmia que estem vivint, no es podrà oferir tota aquesta diversitat. Ens trobem que amb l'aparició dels "grups estables" (entenent que cada grup estable està format per nens/es d’una mateixa classe) s’agreuja més  la limitació, ja coneguda, de la manca d'espais físics de la nostra escola. La recomanació és no barrejar infants de diferents grups estables i així ho hem tingut en compte; i seguim en tot moment el protocol que estableix l’escola. Per tant, volem posar de manifest que EN CAS QUE NO HI HAGI EL NOMBRE MÍNIM DE NENS ESTABLERT PER A CADA GRUP, NO ES DURÀ A TERME L’ACTIVITAT, INDEPENDENTMENT QUE L’ALTRE GRUP CLASSE LA PUGUI REALITZAR. No obstant, no es descarta l’obertura d’un nou termini d’inscripcions de cares al segon trimestre.

Amb tot això, hem engegat una petita proposta d'activitats per a l'inici del curs que compleix amb El Pla d'Actuació per al Curs 2020-2021 per a Centres Educatius en el Marc de la Pandèmia (normativa que ve dictada pel Departament d'Ensenyament i amb la què es regeix també el nostre centre escolar). Com s'ha esmentat anteriorment, no descartem que un cop s'hagi posat en marxa el curs escolar i veient com aquest evoluciona, poguem oferir noves activitats extraescolars de cares al gener 2021, sempre acollint-nos al Pla d'Actuació vigent.