ANGLÈS

               

 

Quan els estudiants estan motivats i es diverteixen, l'adquisició del llenguatge es converteix en un procés més fàcil i natural. La filosofia de Little-England es basa en aprendre anglés de manera divertida i creativa, fent especial èmfasi en la gramàtica i el vocabulari.

La correcta pronunciació és un aspecte clau en l'aprenentage d'una llengua, no només en la parla sinó també en la seva comprensió. Apendre amb professors estrangers ofereix una excel·lent oportunitat per adquirir una bona pronunciació de manera passiva i al mateix temps, descobrir la riquesa lingüistica i cultural del país.

Fem servir un enfocament psicològic molt modern, que es basa en l'interès innat per l'aprenentatge dels infants, per tal d'involucrar-los en activitats que estan dissenyades per ser divertides i amenes, a part d'ensenyar vocabulari i gramàtica rellevant per la seva edat. Això crea un ambient propens a una adquisició fluïda i natural de l'idioma.

 

 

Adreçat als alumnes de P3 a 6è

 

Professorat: LITTLE-ENGLAND
Metodologia:
Ràtio: Mínim 5 alumnes - Màxim 8 alumnes de P3 a P5 i 10 alumnes de 1r a 6è
Preu: 224€/curs (es cobrarà per trimestres)
Horari:

GRUPS P3, P4 i P5 - DIJOUS 13:30 - 14:30

GRUPS 1er i 2n - DIMECRES 13:30 - 14:30

GRUP 3er i 4t - DIJOUS 12:30 - 13:30

GRUPS 5è i 6è - DIMECRES 12:30 - 13:30