JUDO

     

     

 

El judo permet una educació física integral, potenciant per mitjà del coneixement d’aquest esport, totes les seves possibilitats psicomotrius (ubicació espacial, perspectiva, ambidextrisme, lateralitat, tirar, empènyer, arrossegar, saltar, rodar, caure, coordinació conjunta i independent de les dues mans i peus, etc.) i de relació amb les altres persones, fent ús del joc i la lluita com a element integrador-dinamitzador i introduint la iniciació tècnic-tàctic-esportiva de forma adaptada, a més de cercar un condicionament físic general, idoni.

 

Hi ha l’opció que els alumnes que facin aquesta extraescolar puguin complementar l’aprenentatge amb una classe una tarda. Aquesta classe a la tarda no aniria a càrrec de l’AMPA i s’ha de parlar directament amb l’escola de Judo La Vall del Terri, que informarà a les famílies al respecte.

 

 

Adreçat als alumnes de P4 a 6è.

 

Professorat: Judo Vall del Terri
Metodologia:  
Ràtio: Mínim 6 alumnes - Màxim 10 alumnes
Preu: 230€/curs (es cobrarà per trimestres) (En el preu està inclosa una assegurança extra, llibret de formació i el lliurament dels cinturons al finalitzar el curs)
Horari:

GRUPS P4 a 2n - DIMARTS 13:30 - 14:30

GRUPS 3er a 6è - DIMARTS 12:30 - 13:30