MULTIESPORT

           

MULTIEPSORT – P3, P4 i P5
Durant les sessions, realitzaran un treball de desenvolupament motriu i coordinació utilitzant com a mitjà el treball de les capacitats perceptivo-motrius (coordinació, equilibri, relació espai-temps), habilitats motrius bàsiques (desplaçaments, coordinació ull-mà, peu, cap...) i un treball introductori al multiesport.

MULTIESPORT – 1r 
Al llarg del curs es realitza un ampli ventall d’activitats físiques, entre elles diferents esports, per tal que els nens i nenes tinguin coneixement i criteri per escollir posteriorment si ho desitgen l’esport que més els agradi. El joc és l’eina per arribar a aquests coneixements, valorant la participació per sobre els resultats i sense entrar en aspectes molt tècnics.

 

 

Adreçat als alumnes de P3 a 1r. 

 

Professorat: CONSELL ESPORTIU
Metodologia:
Ràtio: Mínim 6 alumnes - Màxim 12 alumnes
Preu: 150€/curs (es cobrarà per trimestres)
Horari:

GRUP P3 - DILLUNS (de 13:30h a 14:30h)

GRUP P4A i P4B - DIVENDRES (de 13:30h a 14:30h)

GRUP P5 - DIJOUS (de 13:30h a 14:30h)

GRUP 1A i 1B - DIMECRES (de 13:30h a 14:30h)