MULTIESPORT

MULTIEPSORT – P3, P4 i P5
Durant les sessions, realitzaran un treball de desenvolupament motriu i coordinació utilitzant com a mitjà el treball de les capacitats perceptivo-motrius (coordinació, equilibri, relació espai-temps), habilitats motrius bàsiques (desplaçaments, coordinació ull-mà, peu, cap...) i un treball introductori al multiesport.

MULTIESPORT – 1r, 2n i 3r
Al llarg del curs es realitza un ampli ventall d’activitats físiques, entre elles diferents esports, per tal que els nens i nenes tinguin coneixement i criteri per escollir posteriorment si ho desitgen l’esport que més els agradi. El joc és l’eina per arribar a aquests coneixements, valorant la participació per sobre els resultats i sense entrar en aspectes molt tècnics.

 

Adreçat als alumnes de P3 a 3r. 

Professorat: CONSELL ESPORTIU

https://www.ceplaestany.cat/Esportescolarifamiliar/EscolaMultiesportiva/Multiesport.aspx

Mínim 6 alumnes - Màxim 12 alumnes

Preu: 140€/curs (es cobrarà per trimestres)