MULTIESPORT

   

       

 

MULTIEPSORT – P3, P4 i P5
Durant les sessions, realitzaran un treball de desenvolupament motriu i coordinació utilitzant com a mitjà el treball de les capacitats perceptivo-motrius (coordinació, equilibri, relació espai-temps), habilitats motrius bàsiques (desplaçaments, coordinació ull-mà, peu, cap...) i un treball introductori al multiesport.

MULTIESPORT – 1r 
Al llarg del curs es realitza un ampli ventall d’activitats físiques, entre elles diferents esports, per tal que els nens i nenes tinguin coneixement i criteri per escollir posteriorment si ho desitgen l’esport que més els agradi. El joc és l’eina per arribar a aquests coneixements, valorant la participació per sobre els resultats i sense entrar en aspectes molt tècnics.

 

 

Adreçat als alumnes de P3 a 1r. 

 

Professorat: CONSELL ESPORTIU
Metodologia:
Ràtio: Mínim 6 alumnes - Màxim 10 alumnes
Preu: 160€/curs  (es cobrarà per trimestres)
Horari:

GRUPS P3 i P4 - DIMECRES 13:30 - 14:30

GRUPS P5 i 1er - DIMARTS 13:30 - 14:30