MUSICA EN MOVIMENT

 

 

Es tracta d’una disciplina musical que es diu dalcroze. Una activitat nova que introduïm a l’escola. Mitjanzant el moviment i el joc apendrem música casi sense adonar-nos.


Aquesta disciplina busca desenvolupar les aptituds auditives i motrius, la memòria i la concentració; educa la sensibilitat, l'espontenitat i la capacitat de representació ràpida; estimula la creativitat i afavoreix una integració harmònica de les facultats sensorials, afectives i mentals. Podria definir-se com una gimnàstica musical.

 

 

 

Aquesta és una activitat de tarda que inclou 15 minuts per berenar. Per això es demanarà a les famílies que l'alumne ja porti el berenar a la maleta de l'escola.

 

Adreçat als alumnes de 2n a 6è.

 

Professorat: ESCOLA DE MÚSICA "PITUS I FLAUTES"
Metodologia:  
Ràtio: Mínim 6 alumnes - Màxim 12 alumnes
Preu: 240€/curs (es cobrarà per trimestres)
Horari:

GRUPS de 2n a 6è - TARDES DILLUNS A DIMECRES - 16:30h a 17:45h (dia a escollir segons convingui).