Normativa COVID-19

Podeu consultar la normativa per al curs 2021-22 fixada pel Departament d’Educació en el Pla d'actuació per al curs 2021-2022 per a centres educatius en el marc de la pandèmia

La Comissió d'extraescolars seguirà amb rigorositat les pautes marcades pel Pla d'Actuació per el curs 2021/22 de l'escola La Vall del Terri, per la realització de les activitats extraescolars.

Les activitats físicoesportives es prioritzaran fer-les en espais oberts. En cas de pluja, cada una té assignat un espai cobert.

Els horaris i el desenvolupament de les activitats extraescolars poden veure's modificats per les normes dictades per les autoritats sanitàries i municipals.