Normativa d'ús de les activitats extraescolars

 

 • Aquestes activitats es faran per cursos i amb places limitades, sempre i quan hi hagi un mínim de nens inscrits.
 • En cas que les sol·licituds superin el nombre de places per a una activitat, la llista d’admesos es determinarà per ordre d'inscripció.
 • Les activitats es duran a terme entre el 5 d’octubre de 2020 i fins al 28 de maig de 2021.
 • Els horaris són orientatius. L'AMPA es reserva el dret de modificar-los en funció del nombre d'inscrits.
 • La inscripció és lliure per a tots els alumnes. És imprescindible tenir la QUOTA DE L'AMPA pagada i l'alumne S'HAURÀ DE QUEDAR A MENJADOR el dia de l'activitat (d’acord amb el Pla d’actuació de l’Escola La Vall del Terri).
 • Els nens i nenes que s’apuntin a una activitat hauran d’assumir la responsabilitat d’assistir-hi fins a final de curs.  En el cas de que un alumne es  vulgui donar de baixa ho ha de comunicar a la comissió d'extraescolars mitjançant el correu electrònic. En cap cas es retornaran els diners de la inscripció, excepte per motius mèdics on, a més, s'haurà d'adjuntar certificat mèdic.
 • Enguany es cobrarà per trimestres. A les famílies que van deixar a compte els imports corresponents a les activitats extraescolars del curs 2019-2020, se’ls descomptarà la quantitat que va quedar al seu favor a compte de les activitats extraescolars del curs 2020-2021. Si un alumne es dóna de baixa d'una activitat extraescolar, es seguirà cobrant l'import corresponent a aquella activitat als 3 trimestres de l'any, excepte per motius mèdics, com ja s'ha mencionat abans.
 • Si un cop feta la inscripció a les extraescolars heu de fer alguna modificació, s'ha de comunicar a la comissió d'extraescolars mitjançant correu electrònic i tot seguit fer una inscripció nova.
 • En cap cas podrà reclamar-se una sessió a la que no s'ha presentat un alumne per la seva pròpia voluntat.
 • Les inscripcions que es realitzin fora de termini es veuran incrementades en 10€ a sumar al preu total de la inscripció. Tanmateix, cal informar de la mateixa per correu electrònic a la comissió d'extraescolars. En aquest cas us comunicarem si hi ha disponibilitat a l'activitat escollida.
  *Ateses les circumstàncies del COVID, aquest curs s'ha decidit no cobrar aquest recàrrec
 • Aquesta Normativa d’ús de les activitats extraescolars es veu complementada per la Normativa COVID-19.

 

L'incompliment d’aquesta Normativa pot suposar l’expulsió de l’alumne de l’activitat, sense dret a reclamar l’import d’aquesta.

Enguany els horaris i el desenvolupament de les activitats extraescolars poden veure's modificats per les normes dictades per les autoritats sanitàries i municipals.

Per fer efectiva la inscripció s’ha d’omplir el següent formulari abans del 27 de setembre i cal acceptar la present Normativa dús (dins el mateix formulari).