Normativa d'ús de les activitats extraescolars

 

 • Aquestes activitats es faran per cursos i amb places limitades, sempre i quan hi hagi un mínim de nens inscrits. 
 • En cas que les sol·licituds superin el nombre de places per a una activitat, la llista d’admesos es determinarà per ordre d'inscripció.
 • Les activitats es duran a terme entre el 3 d’octubre de 2022 i fins el 31 de maig de 2023.
 • Les activitats que es realitzen al migdia són d'1 hora de durada, mentre que les activitats que es realitzen a la tarda són d'1 hora i quart i comprèn el temps del berenar de cada alumne. En aquest segon cas es demanarà a les famílies que l'alumne ja porti el berenar a la maleta de l'escola. 
 • La inscripció és lliure per a tots els alumnes. És imprescindible tenir la QUOTA DE L'AMPA pagada i l'alumne S'HAURÀ DE QUEDAR A MENJADOR el dia de l'activitat (d’acord amb el Pla d’actuació de l’Escola La Vall del Terri).
 • Els nens i nenes que s’apuntin a una activitat hauran d’assumir la responsabilitat d’assistir-hi fins a final de curs.  En el cas de que un alumne es vulgui donar de baixa ho ha de comunicar a la comissió d'extraescolars mitjançant el correu electrònic. En cap cas es retornaran els diners de la inscripció, excepte per motius mèdics on, a més, s'haurà d'adjuntar certificat mèdic.
 • Es cobrarà per trimestres. Si un alumne es dóna de baixa d'una activitat extraescolar, es seguirà cobrant l'import corresponent a aquella activitat als 3 trimestres de l'any, excepte per motius mèdics, com ja s'ha mencionat abans.
 • Si un cop feta la inscripció a les extraescolars heu de fer alguna modificació, s'ha de comunicar a la comissió d'extraescolars mitjançant correu electrònic i tot seguit fer una inscripció nova.
 • En cap cas podrà reclamar-se una sessió a la que no s'ha presentat un alumne per la seva pròpia voluntat.
 • Les inscripcions que es realitzin fora de termini es veuran incrementades en 10€ a sumar al preu total de la inscripció. Tanmateix, cal informar de la mateixa per correu electrònic a la comissió d'extraescolars. En aquest cas us comunicarem si hi ha disponibilitat a l'activitat escollida. 
 • Per a la inscripció de qualsevol de les activitats en horari de tarda (de 16:30h a 17:45h), cal que anoteu el dia o els dies que podeu fer l'activitat en el formulari d'inscripció. Un cop haguem rebut totes les inscripcions, us informarem si el grup ha sortit per mínim d'inscripcions.

 

L'incompliment d’aquesta Normativa pot suposar l’expulsió de l’alumne de l’activitat, sense dret a reclamar l’import d’aquesta.

Enguany els horaris i el desenvolupament de les activitats extraescolars poden veure's modificats per les normes dictades per les autoritats sanitàries i municipals.

Per fer efectiva la inscripció s’ha d’omplir el següent formulari amb data límit el 4 de setembre i cal acceptar la present Normativa dús (dins el mateix formulari).