L'AMPA

Desde l'AMPA, volem donar la nostra més sincera benvinguda a totes les famílies, tant a les noves com a les que ens retrobem un any més. 

 

 

Presentació

Presentació

Què és una AMIPA? 

Les associacions de mares i pares d'alumnes (AMIPA) són associacions voluntàries de les famílies d'un centre educatiu amb l'objectiu general de promoure la participació i col·laborar amb les activitats educatives del centre.

 

Finalitats de l'AMIPA: 

 • Vetllar per la qualitat de l'educació a l'escola,
 • Facilitar la relació entre les famílies, la direcció i el professorat de l'escola,
 • Proposar activitats, fer suggeriments o formular queixes en relació amb el funcionament de l'escola,
 • Col·laborar en la gestió de serveis d'interès de l'alumnat com ara el menjador escolar, l'acollida matinal i l'adquisició i distribució de llibres de text,
 • Representar les famílies al Consell Escolar del centre i les institucions educatives,
 • Orientar les famílies sobre els seus drets i deures,
 • Fer propostes per a la formació de mares i pares.

 

Per què és bo participar a l'AMIPA? 

 • Perquè quan les famílies prenen part en les activitats del centre i de la comunitat educativa, els fills i filles van més a gust a l'escola i estudien amb més ganes,
 • Perquè és positiu que tots vetllin per la qualitat de l'educació dels fills i filles,
 • Perquè podràs conèixer i compartir amb altres pares i mares les teves inquietuds i propostes i ajudar-vos mutuament,
 • Perquè podràs conèixer i entendre com funciona l'escola, el sistema educatiu i la comunitat educativa,
 • Perquè tota la comunitat educativa podrà conèixer la diversitat cultural i lingüística de l'escola.

 

Quines activitats pot organitzar una AMIPA? 

 • Classes de reforç escolar,
 • Activitats extraescolars (esportives, culturals, idiomes...),
 • Activitats de formació per a les mares i pares,
 • Organització de festes tradicionals o escolars (carnestoltes, festa de final de curs, Sant Jordi...),
 • Col·laborar en la gestió del menjador escolar, l'acollida matinal, l'adquisició i distribució de llibres de text,
 • Col·laborar amb l'escola en activitats com ara excursions, sortides al teatre, colònies, entre altres.

 

De quines maneres hi pots participar? 

 • Puntualment, donant suport a alguna activitat per a la qual es necessitin mares/pares voluntaris,
 • De forma regular, assistint a les reunions i assemblees que es convoquen per tal d'informar les famílies, organitzar activitats, col·laborar en la gestió de serveis o debatre temes d'interès en l'educació dels vostres fills i filles. 
 • Fer-te'n soci/a i ser responsable d'alguna de les activitats de l'AMIPA.

Estructura

Estructura

JUNTA DIRECTIVA

Després de  l'assemblea extraordinària que va tenir lloc el dia  28 d’octubre de 2020, s'han elegit 4 nous mebres per aquest curs 2020-2021. Així la junta passa a estar formada per:

 

 • President/a: Mireia Muela
 • Vicepresident/a: Olga Osuna
 • Secretari/a: Àngel Prat
 • Vicesecretari/a: Laura Ayats
 • Tresorer/a: Dídac Aguirre
 • Vicetresorer/a: Gemma Viñolas
 • Vocals: Olga Obiols, David Pont, Neus Prat, Mercè Surroca, Lídia Costa, Carles Vallejo, Clara Tarruella

 

 COMISSIONS

Per tal d'agilitzar la feina de l'AMIPA, per algunes activitats concretes es constitueixen comissions.

Les comissions que hi ha actualment en funcionament són les següents:

 

 • Menjador

     Es duu a terme la tasca de contacte i control de l'empresa contractada, seguiment de les incidències que es puguin ocasionar durant el curs, execució de millores en la gestió i en les pròpies instal·lacions dels menjador.

Responsables: Mireia Muela, Neus Prat i Laura Ayats

 

 • Extraescolars 

      Aportació de propostes i organització dels horaris de les extraescolars, fer el seguiment de possibles incidències que puguin aparèixer durant el curs. 

Responsables: Lídia Costa, David Pont, Olga Osuna i Clara Tarruella

 

 • Acollida Matinal

      Organització de l'acollida matinal, fer el seguiment de possibles incidències que puguin aparèixer durant el curs. 

Responsables: Olga Obiols i Gemma Viñolas

 

 • Tresoreria

      Es porta a terme la Gestió Administrativa i Comptable, producte de les activitats desenvolupades per cadascuna de les Comissions que conformem l’AMiPA.

Responsables: Dídac Aguirre i Gemma Viñolas

 

 • Quina

      Per les festes de Nadal organitzem tots plegats, any rere any, la Quina. És la base dels nostres ingressos, per això és molt important per nosaltres que hi participeu. Hem de donar-vos les gràcies un any més per haver-hi assistit. També aprofitem per donar les gràcies a tots els col·laboradors. 

*Aquest any, en motiu del Covid19, no es podrà realitzar

Responsables: Tots els membres de la Junta

 

 • Colònies i Festes

     Coordinació amb els monitors (Centre d'Esplai Sant Pere -CESP) per organitzar les colònies de Setmana Santa. Des de l'AMIPA es gestionen les inscripcions i els cobraments. Festes: programació i gestió de les festes que s'organitzen des de l'AMPA: carnestoltes i festa de final de curs.

*Aquest any, en motiu del Covid19, no es podrà realitzar

Responsables: Gemma Viñolas i Olga Obiols

 

 • Comunicació

      Establir un nou sistema de comunicació amb la comunitat educativa: Newsletter,mailing, gestió dels continguts del web de l'AMiPA, xarxes socials, gestió del mail info@ampvalldelterri.cat

Responsable: Mercè Surroca i Àngel Prat

 

 •  aFFaC i subvencions

      Relacions i contacte amb la Federació d'AMPES de Catalunya (de la qual en formem part com associats) , fer un seguiment i control de les subvencions a les quals podem optar, així com la presentació i justificació de les mateixes.

Responsable: Mireia Muela

 

 •  Venda de llibres online i samarretes

       Gestió de la venda de llibres a través de l'empresa Llibrestext. L'empresa proporciona un aplicatiu on els pares i mares fan les seves compres online i després l'AMIPA s'encarrega de la logística. Això vol dir obrir albarans, preparar llibres per a cada curs i distribuir-los directament a cada aula sense que els pares hagin de preocupar-se d'anar a una botiga presencialment i sense fer cap cua.

Responsable: Dídac Aguirre i Àngel Prat

 

 • Esportiva

     Col·laboració amb el Consell Comarcal en la organització anual del Cross Comarcal i el Viatge Esportiu Comarcal (VEC), activitats dirigides al foment de l'esport a les escoles i amb participació de les famílies.

Responsables: Carles Vallejo

 

Altres activitats on participem

- Fira de l'all: anualment a Cornellà del Terri se celebra la Fira de l'all. L'AMIPA hi fa una petita col·laboració organitzant la Fira infantil del desembaràs.

- Festa de final de curs: anualment, per acomiadar els alumnes de 6è, des de l'AMIPA s'organitza la festa de final de curs. Es fan jocs i activitats adreçades des dels més petits fins als més grans. Els alumnes de 5è posen un bar per tal de fer diners per a l'excursió de final de curs.

- Sant Mer: l'AMIPA col·labora aportant les botifarres que es mengen els nens i les nenes aquest dia. És un dia molt especial i molt cansat per a tots!

 

Documentació Assemblees

Documentació Assemblees

L'Assemblea General és l'òrgan suprem de l'Associació i està constituïda per tots els socis. El seu funcionament, obligacions i deures es troben detallats en els estatuts.

Tingues present que si ets pare, mare o tutor d'un nen de la nostra escola tens el dret de formar-ne part.

Una vegada a l'any com a mínim, al mes d'octubre, es fa l'Assemblea General Ordinària de l'AMPA que és una oportunitat única per conèixer en primera persona la tasca de l'AMPA i poder-ne participar més activament. 

Aquí teniu penjada la presentació i l'acta de l'última convocatòria.