**ASSEMBLEA GENERAL ORDINÀRIA curs 22-23

Des de l'AMPA, volem donar la nostra més sincera benvinguda a totes les famílies, tant a les noves com a les que ens retrobem un any més. 

Ens plau convocar-vos a tots els socis de la nostra AMPA a l'Assemblea General Ordinària que tindrà lloc el proper:

  • Divendres 7 de novembre de 2022.
  • Hora: 20:00h en primera convocatòria, 20:30h en segona convocatòria.

 

Amb el següent ordre del dia:

  1. Lectura i Aprovació, si s'escau, de l'acta de l'anterior Assemblea.
  2. Memòria de les principals activitats del curs 2021/2022.
  3. Presentació i aprovació dels comptes de l'exercici 2021/2022.
  4. Elecció de 7 nous membres de la Junta Directiva per el curs 2021/2022.
  5. Torn obert de precs, preguntes i suggeriments.

 

On? 

Aula de música de l'escola

 

                   

 

Altra informació important:

A la propera Assemblea Ordinària cessaran del seu càrrec 6 membres de la Junta Directiva de l'AMPA. En els darrers anys la renovació dels membres de la Junta ha estat difícil, no sabem si degut a la manca d'informació. 

 

Partint de la base que l'AMPA som tots, però no funciona sola, us volem motivar a formar part de la Junta Directiva doncs és una bona manera de seguir de més a prop l'educació dels nostres fills i filles.  

 

L’AMPA és l’associació de persones que fem possible una sèrie de serveis i activitats dirigides tant als nostres infants com als pares. No totes les escoles poden dir que tenen una AMPA com la de la Vall del Terri, portem molts serveis que faciliten i milloren la vida escolar dels nostres infants: acollida, menjador, extraescolars, colònies, llibres, tallers, entre altres. La Junta Directiva de l'AMPA ha d'estar constituïda pel president/a, vice-president/a, secretari/a, sots-secretari/a, tresorer/a i 7 vocals més, en total 12 membres per poder dur a terme una bona gestió i millora de totes aquestes activitats.  

Formar part de l’AMPA La Vall del Terri és una manera de conèixer i seguir de més a prop el projecte, implicar-se en la comunitat educativa i enriquir el centre on els nostres fills passaran nou anys de la seva infància.


I tot això no és possible sense la col·laboració dels pares, ja sigui en esdeveniments puntuals, des d'una comissió o formant part de la junta. Sense la vostra col·laboració això es perdrà, és per això que us animem a participar! Tot suma i tots fem falta.

  

Si estàs interessat/da en formar part de la Junta Directiva pots presentar la teva candidatura, mitjançant correu electrònic a secretaria@ampavalldelterri.cat, tot indicant el teu nom, cognoms, DNI i número de telèfon de contacte. Us comunicarem les candidatures rebudes per a les eleccions parcials de la Junta de l'AMPA a l'Assemblea general ordinària que farem el proper dia 7 de novembre de 2022. 

Trobareu tota la informació sobre l'AMPA a la pàgina web www.ampavalldelterri.cat .

 

Us desitgem un bon curs, esperem retrobar-nos en l'Assemblea!

Ben cordialment,

 

La Junta de l'AMPA del CEIP La Vall del Terri.