Presentació

Què és una AMIPA? 

Les associacions de mares i pares d'alumnes (AMIPA) són associacions voluntàries de les famílies d'un centre educatiu amb l'objectiu general de promoure la participació i col·laborar amb les activitats educatives del centre.

 

Finalitats de l'AMIPA: 

 • Vetllar per la qualitat de l'educació a l'escola,
 • Facilitar la relació entre les famílies, la direcció i el professorat de l'escola,
 • Proposar activitats, fer suggeriments o formular queixes en relació amb el funcionament de l'escola,
 • Col·laborar en la gestió de serveis d'interès de l'alumnat com ara el menjador escolar, l'acollida matinal i l'adquisició i distribució de llibres de text,
 • Representar les famílies al Consell Escolar del centre i les institucions educatives,
 • Orientar les famílies sobre els seus drets i deures,
 • Fer propostes per a la formació de mares i pares.

 

Per què és bo participar a l'AMIPA? 

 • Perquè quan les famílies prenen part en les activitats del centre i de la comunitat educativa, els fills i filles van més a gust a l'escola i estudien amb més ganes,
 • Perquè és positiu que tots vetllin per la qualitat de l'educació dels fills i filles,
 • Perquè podràs conèixer i compartir amb altres pares i mares les teves inquietuds i propostes i ajudar-vos mutuament,
 • Perquè podràs conèixer i entendre com funciona l'escola, el sistema educatiu i la comunitat educativa,
 • Perquè tota la comunitat educativa podrà conèixer la diversitat cultural i lingüística de l'escola.

 

Quines activitats pot organitzar una AMIPA? 

 • Classes de reforç escolar,
 • Activitats extraescolars (esportives, culturals, idiomes...),
 • Activitats de formació per a les mares i pares,
 • Organització de festes tradicionals o escolars (carnestoltes, festa de final de curs, Sant Jordi...),
 • Col·laborar en la gestió del menjador escolar, l'acollida matinal, l'adquisició i distribució de llibres de text,
 • Col·laborar amb l'escola en activitats com ara excursions, sortides al teatre, colònies, entre altres.

 

De quines maneres hi pots participar? 

 • Puntualment, donant suport a alguna activitat per a la qual es necessitin mares/pares voluntaris,
 • De forma regular, assistint a les reunions i assemblees que es convoquen per tal d'informar les famílies, organitzar activitats, col·laborar en la gestió de serveis o debatre temes d'interès en l'educació dels vostres fills i filles. 
 • Fer-te'n soci/a i ser responsable d'alguna de les activitats de l'AMIPA.