Menjador

El menjador escolar és un espai educatiu on es potencia el desenvolupament d’hàbits saludables per part dels infants, tant en l’alimentació, com en la conducta i en la higiene.

L'AMPA és l’encarregada de gestionar el servei de menjador a través de l’empresa de serveis d’àpats PLAGESPORT, que aquest curs vinent 2020-21 continuarà oferint aquest servei de cuina i monitoratge.

Durant l’horari interlectiu els nens i nenes, apart de dinar, també poden fer activitats extraescolars.

Cada any es revisa el pla de funcionament del menjador on es poden trobar més detalls de com funciona aquest servei. A final de curs es prepara una memòria d’activitats del curs i es fa una valoració del seu funcionament amb aspectes a millorar si cal. 

Per a qualsevol qüestió relacionada amb el menjador, no dubteu en contactar-nos mitjançant el correu electrònic: menjador@ampavalldelterri.cat

PLAGESPORT va fer arribar aquesta carta de presentació el curs passat i aquí teniu el comunicat pel curs 20/21.

 

 

MENÚ MENSUAL

MENÚ MENSUAL

  MENÚ MAIG

  MENÚ MAIG SENSE FRUITS SECS

  MENÚ MAIG SENSE GLUTEN

  MENÚ MAIG SENSE LACTOSA

  MENÚ MAIG SENSE OU

  MENÚ MAIG SENSE PEIX

 MENÚ MAIG SENSE LLEGUM, FRUITA, TOMATA I INTEGRAL

 

    

** POSSIBLES CANVIS EN ELS MENÚS ESCOLARS D'ÚLTIMA HORA **

Degut a la situació actual amb el Covid19 i amb els protocols de confinament que s'estan seguint des de la Generalitat de Catalunya, molts proveïdors d'aliments no compren tot el volum que compraven abans de la pandèmia, degut a què els ha baixat la demanda de productes amb el tancament del sector hostaler.

Per aquest motiu, podem trobar que algun dia dins el menú escolar hi hagi petites variacions, degut a què el producte que s'ha demanat per al menú no ha estat servit i han hagut de fer un canvi d'última hora dins d'aquest, sempre intentant respectar al màxim l'equilibri del menú i les intoleràncies i al·lèrgies de cada infant.

 

PARTICULARITATS:

Aquest any, al menú, hi trobareu propostes de sopar, en funció del que s'ha donat al dinar, per acabar de dur a terme una alimentació saludable i equilibrada

 

VARIACIONS A LA DIETA:

Dieta astringent: elaborada amb arròs o patata i pastanaga, peix o pollastre a la planxa, i poma

    Al·lèrgia a l'ou

Es substituirà per peix o carn. Els aliments amb traça d'ou seran substituits per pastes i pa ratllat sense ou

    Intolerància a la lactosa S'adaptarà el menú en aliments sense lactosa
    Celíacs

S'adaptarà el menú amb productes sense gluten (farines,pasta, pa ratllat, entre altres)

    Proteïna de  la vaca Es substituirà per carn o ou
    Al·lèrgia al peix Es substituirà per carn o ou
    Altres intoleràncies i/o al·lèrgies Es substituirà per altres aliments
    Fruita Es substituirà per una altra peça de fruita


PETITS CANVIS PER MENJAR MILLOR:

MÉS: Fruites i hortalisses, llegums, fruita seca, vida activa i social.


CANVIEU A: Aigua, aliments integrals, oli d'oliva verge, aliments de temporada i proximitat.


MENYS: Sal, sucres, carn vermella i processada, aliments ultraprocessats.Funcionament

Funcionament

• Tots els alumnes de l’escola La Vall Del Terri podran fer ús del servei de menjador. Hauran d’omplir la fitxa d'Inscripció del servei, i fer-la arribar al correu electrònic menjador@ampavalldelterri.cat, o la bústia de l’ AMPA o directament a la coordinadora del menjador.

Els alumnes que comencen a l'escola o que es vulgui rectificar alguna dada, també hauran de signar la butlleta de la normativa (consulteu l'apartat de Normativa d'ús)

• Els alumnes de Palol de Revardit cal omplir la butlleta amb totes les dades menys l’apartat de les dades bancàries.

• Els alumnes que tinguin alguna intolerància i/o al·lèrgies hauran d’adjuntar el paper del metge.

 

PROVEÏDORS

Voleu saber quins son els nostres proveïdors de confiança?

Cliqueu aquí

 

PRESENTACIÓ DELS MONITORS: 

Voleu saber quins són els nostres monitors?

Cliqueu aquí

 

HORARIS: 

L’horari del servei és de 12:30h a 15h i es distribueix en 2 torns:

1r Torn: de 12:30h a 13:30h amb els alumnes d’infantil i de primer i segon.

*Per motius d'espais disponibles i seguint el Pla d'actuació per al curs 2020-2021 per a centres educatius en el marc de la pandèmia, del 3 de juliol, el curs de 2n ha passat a aquest torn

2n Torn: de 13:30h a 14:30h amb la resta dels alumnes de primària (de 3r a 6è).

 

ACTIVITATS: 

Durant l’horari interlectiu els nens i nenes, a part de dinar, també poden fer activitats extraescolars.

Seguint les normes del Departament d’Ensenyament de la Generalitat, que també han estat aprovades per la Comissió de Menjador, els nens i nenes que facin ús d’aquest servei al migdia no podran sortir del recinte escolar per fer activitats extraescolars fora d’aquestes instal·lacions. Sí que és possible com sempre sortir per raons familiars o visites mèdiques, sempre que hagin estat notificades a través dels diferents canals que tenim els pares per comunicar-nos amb l’escola.

Enguany, l'alumne S'HAURÀ DE QUEDAR A MENJADOR el dia de l'activitat (d’acord amb el Pla d’actuació de l’Escola La Vall del Terri).

 

PREUS I COBRAMENT: 

El preu del menú és 5,70€/dia per a tot l’alumnat d’Educació Infantil i Primària, així com les diferents modalitats de servei.

*Aquest curs 2020-2021 s’ha incrementat el preu del menú degut a la necessitat de contractar més personal, per tal de garantir el compliment de les indicacions marcades pel Departament d’Ensenyament, arrel de la situació derivada del COVID-19. És per aquest motiu, que aquest curs l’Ampa es farà càrrec de 0,15€/menú i el cost per a les famílies serà de 5,55€/menú.
 

El cobrament mensual s’efectuarà mitjançant rebut bancari entre el dia 1 i 5 del mes següent (rebut vençut). Els dies de no utilització del servei per causes de malaltia i/o causes particulars, sempre que es notifiqui, no se'ls cobrarà el servei.

En el cas d’un rebut retornat, una vegada notificat telefònicament i/o per carta, la persona interessada ha d’abonar l’import corresponent, més un recàrrec de 6€, en un període màxim de quatre dies escolars. Els imports pendents s’abonaran directament a PLAGESPORT fent un ingrés a: ES79 2100 1750 1002 0002 1680 (La Caixa). Un rebut retornat no es pot tornar a emetre. Les famílies que tinguin dos rebuts pendents de liquidar es valorarà amb direcció de l’escola i AMPA per la continuïtat del servei.

En el cas de voler fer algun canvi i/o rectificació de les dades obtingudes (canvi de dades bancàries, número de contacte...) s’ha de notificar abans d’acabar el mes a info@plagesport.com o el número 609 062 332 (Anna).

Els alumnes que vulguin utilitzar el servei de menjador de forma EVENTUAL també cal omplir la fitxa amb les dades, ja que si un dia volen fer ús del servei de menjador, es girarà un rebut bancari. NO hi haurà el funcionament per tiquets.

 

 

Normativa d'ús

Normativa d'ús

Enguany, la normativa del servei de menjador referent a l’aplicació de faltes i sancions, continua essent vigent la del curs anterior.

Per aquesta raó, només caldrà que retorni signada la butlleta de la normativa aquelles famílies que s’incorporin de nou al centre escolar.

Per tal de poder fer ús del menjador, és obligatori retornar la normativa signada.

Per la resta d’alumnes, és dóna per vàlida la normativa signada durant el curs 2019-2020 i seran vàlides en endavant si les famílies no ens comuniquen el contrari.

Podeu efectuar el retorn de la normativa signada a través del correu electrònic menjador@ampavalldelterri.cat o fent entrega directament al tutor/a del vostre fill/a el primer dia de curs, perquè ens ho faci arribar a través de la Pili (Coordinadora del servei de menjador).

 

 

 

Beca Menjador

Beca Menjador

INFORMACIÓ PER A LES FAMÍLIES QUE TENEN ATORGADA BECA MENJADOR

En les bases reguladores per a l’atorgament de l’ajut econòmic de menjador escolar per al curs 2020-2021, el Consell Comarcal del Pla de l’Estany incorpora l’apartat numero 18 - Compactació, que diu el següent :

“L’alumnat beneficiari d’un ajut parcial pot fer un ús compactat de l’ajut. Aquesta compactació, però, només es pot fer amb un màxim de tres dies a la setmana. L’alumnat que faci un ús compactat de la beca haurà d’assumir el 100 % del cost del menú dels dies restants que no queden coberts amb l’ajut.”

 

Per tant, com es pot aplicar la Beca?

Les famílies beneficiàries d’una Beca menjador, haureu de tenir en compte quin tipus d'ajut menjador us han atorgat (quin percentatge), així com el criteri abans esmentat pel que fa a l'ús compactat de l'ajut, per tal d'escollir quina aplicació fareu de la beca durant aquest curs 2020/2021.

 

- ALUMNES AMB BECA MENJADOR ATORGADA DEL 70% 

Els alumnes amb un ajut atorgat del 70% que facin un ús compactat de la beca podran utilitzar-la segons dues opcions:

OPCIÓ 1: Màxim 3 dies a la setmana però a partir del 10 de maig es pot aplicar la beca tots els dies fins el 22 de juny.

Compactació Beca 70%

Setembre: 8 dies Gener: 10 dies Abril: 12 dies
Octubre: 13 dies Febrer: 12 dies Maig: 18 dies
Novembre: 13 dies Març: 12 dies Juny: 16 dies
Desembre: 9 dies    
                 		 				    
                 		 				      
                 		 				      

OPCIÓ 2: Màxim 3 dies a la setmana però a partir del mes d'abril es pot aplicar la beca 4 dies a la setmana, fins a finalitzar el curs.

Compactació Beca 70%

Setembre: 8 dies Gener: 10 dies Abril: 16 dies
Octubre: 13 dies Febrer: 12 dies Maig: 17 dies
Novembre: 13 dies Març: 12 dies Juny: 13 dies
Desembre: 9 dies    
                 		 				    
                 		 				      
                 		 				      

 

- ALUMNES AMB BECA ATORGADA DEL 50%    

Aquest curs 2020/2021 no hi ha cap alumne amb un ajut atorgat del 50%. 

 

- ALUMNES AMB BECA ATORGADA DEL 25%    

Aquest curs 2020/2021 no hi ha cap alumne amb un ajut atorgat del 25%. 

 

——————————————————————————————————————————

En tots els casos caldrà que tingueu en compte el següent: 

  • Si un mes feu ús del servei més dies lectius dels que pertoquen, el cost d'aquests els haureu d'assumir la família íntegrament.
  • Si feu ús menys dies dels que pertoquen, els dies que no heu utilitzat no els perdeu, ja que els podreu utilitzar en endavant i fins a esgotar el màxim de dies concedits, aquests dies s'hauran d'aplicar en les últimes setmanes de curs (en aquest cas es podran aplicar sense tenir en compte la limitació de 3 dies/setmana).
  • Els dies becats que no s'hagin fet servir abans de finalitzar el curs, es perdran.

 

  Cal que les famílies ens feu arribar un correu electrònic a   menjador@ampavalldelterri.cat abans del 30 d'octubre, tot indicant quina és l'opció escollida i que serà d'aplicació per al curs actual 2020/2021, o si ho preferiu, també podeu imprimir el document "Aplicació Beca Curs 20/21" i entregar-lo degudament signat a l'escola.  

 

 

 

Informació addicional

Inscripcions curs 2020-2021

Inscripcions curs 2020-2021

Aquest curs vinent 2020-2021 PLAGESPORT continuarà gestionant el servei de cuina i monitoratge de l’escola La Vall Del Terri.

Adaptaran tota l’organització del servei de menjador a les mesures establertes, segons el “Pla d’actuació per al curs 2020-2021 per a centres educatius en el marc de la pandèmia COVID-19”, que els ha fet arribar el Departament d’Educació.

D’acord amb la Llei de protecció de dades de caràcter personal (Llei orgànica 15/1999 de 13 de desembre de protecció de dades de caràcter personal) i el nou Reglament europeu de protecció de dades (RGPD 25 de maig del 2018), totes les dades obtingudes amb la butlleta d’inscripció del servei de menjador formen part d’un fitxer automatitzat de PLAGESPORT.

 

Si desitgeu fer ús del dret d’accés, rectificació o cancel·lació de les vostres dades de cares el curs escolar 2020-2021, caldrà tornar a omplir la butlleta d’inscripció a menjador@ampavalldelterri.cat .

En el cas que no es rebi cap notificació de canvi i/o rectificació, es donarà per entès que continua vigent les dades anteriors.

 

Recordar que us podeu posar en contacte amb Plagesport a través del correu electrònic info@plagesport.com o el 609 062 332 (Anna).

 

Per fer efectiva la inscripció, consulteu els següents punts:

FUNCIONAMENT

 NORMATIVA

 BECA MENJADOR

 

 

 

 

 
 

 

 

Presentació dels Monitors

Presentació dels Monitors

Us presentem l'equip de monitors/es i cuineres del Servei de Menjador d'aquest curs 2020-2021, per tal que coneixeu les persones que estan a càrrec de cada grup al migdia:

 

EQUIP DE MONITORATGE I CUINA

 

 

 

QUIMA

Sóc la Quima.
Porto 9 anys a l’escola i els últims anys estic amb els nens i nenes de P3.

 

 

 

 

 

TERESA

Sóc la Teresa, 
Fa 25 anys que treballo a l’escola de Cornellà del Terri en el servei de menjador, i porto 2 anys com a monitora de P4.

 

 

 

 

MARIA

Monitora de P5

 

 

 

 

 

CONXITA

Hola, sóc la Conxita Sureda. Porto 17 anys de monitora a l’escola.
Actualment porto el grup de 1r.

 

 

 

 

MONTSE

Hola, sóc la Montse Fuentes. Porto 23 anys a l’escola i actualment porto el grup de 2n de primària.

 

 

 

 

 

QUIMI

Hola sóc la Quimi! Porto 4 anys a l’escola i estic amb el grup de 3r.

 

 

 

 

 

PILI

Monitora de 4rt i Coordinadora del Menjador.

 

 

 

 

 

PAU

Hola sóc en Pau! És el meu primer any a l’escola i en tinc moltes ganes.
Estic amb el curs de 5è i ens ho passem súper!

 

 

 

CLARA

Hola sóc la Clara López!
És el meu primer any a l’escola i estic amb el grup de 6è.
Estic molt contenta amb ells, formem un gran equip!

 

 

 

 

MARTA

Hola, sóc la Marta Font.
És el primer any que estic de monitora de menjador a l’escola Vall del Terri. Faig reforç a tots els grups.

 

 

 

 

 

AGUSTINA

Hola!! Sóc l’Agustina Galera i fa 17 anys que treballo a l’escola La Vall del Terri. Sóc ajudant de cuina.

 

 

 

 

 

Memòries menjador

Memòries menjador

Ja teniu a la vostra disposició la memòria del menjador del curs escolar 2017/18. 

Contacte

Contacte

Per a qualsevol qüestió relacionada amb el menjador, no dubteu en contactar a la comissió de menjador de l'AMPA mitjançant el correu electrònic: menjador@ampavalldelterri.cat

La coordinadora de monitoratge de PLAGESPORT es diu Pili. Per a qualsevol incident amb les vostres filles o fills us podeu dirigir :

De dilluns a divendres amb visita personalitzada d'11 a 12h o bé en aquest mateix horari telefònicament a través del número 620118833

 

Resultats Enquesta Satisfacció Servei Menjador

Resultats Enquesta Satisfacció Servei Menjador

Hola famílies,

Us fem arribar l'informe que hem elaborat la Comissió de Menjador, amb els resultats obtinguts a l'Enquesta de Satisfacció del Servei de Menjador que es va realitzar aquest curs 2019/2020.

En aquest informe hi trobareu tota la informació referent al servei i les millores previstes per a un bon funcionament del mateix.

 

El nostre més sincer agraïment a tothom que ha participat a l'enquesta 

Informació addicional

*RECOMANACIONS SOBRE L'ALIMENTACIÓ SALUDABLE A L'ETAPA ESCOLAR*

*RECOMANACIONS SOBRE L'ALIMENTACIÓ SALUDABLE A L'ETAPA ESCOLAR*

Des de l'agència de Salut Pública de Catalunya conjuntament amb el departament d'Ensenyament, han editat la guia  "Recomanacions sobre l'alimentació saludable a l'etapa escolar".

Aquestes recomanacions no són de caràcter obligatori, però en un futur pròxim les aniran introduint com a sí. La idea és, poc a poc anar-les introduint en els menús diaris de l'escola. Aquests canvis no són fàcils i també cal una adaptació no només pels infants, sinó també per les famílies.

Uns punts a resaltar d'aquesta guia són:

- Volum i quantitats dels aliments.
- Entorn saludable.
- Aliments de proximitat i de temporada (si algun aliment és ecològic, és un valor afegit).
- Reducció del malbaratament d'aliments.
- Cereals integrals (Substituir cereals refinats)
- Reduir la proteïna animal (carn i peix).
- Augmentar proteïna vegetal (sobretot llegum).

Tots aquests punts des de  PLAGESPORT ja s'estan treballant i, els menús contemplen aquestes recomanacions.

El punt més difícil a treballar és la freqüència recomanable de la reducció de la carn i el peix, i potenciar més la proteïna vegetal. 

Per això us fem arribar aquesta guia, per tenir més informació sobre la dieta saludable en l'etapa escolar.

També hem de ser conscients que totes aquestes recomanacions poden tenir un cost més alt de la primera matèria.