Beca Menjador

*INFORMACIÓ PER A LES FAMÍLIES QUE HAN SOL·LICITAT BECA MENJADOR

En les bases reguladores per a l’atorgament de l’ajut econòmic de menjador escolar per al curs 2020-2021, el Consell Comarcal del Pla de l’Estany incorpora l’apartat numero 18 - Compactació, que diu el següent :

“L’alumnat beneficiari d’un ajut parcial pot fer un ús compactat de l’ajut. Aquesta compactació, però, només es pot fer amb un màxim de tres dies a la setmana. L’alumnat que faci un ús compactat de la beca haurà d’assumir el 100 % del cost del menú dels dies restants que no queden coberts amb l’ajut.”

 

Per tant, com es pot aplicar la Beca?

Les famílies beneficiàries d’una Beca menjador, haureu de tenir en compte aquest criteri per tal d’escollir quina aplicació fareu de l’ajut durant el pròxim curs.

Teniu dues opcions:

Opció 1: Compactació, amb un màxim de 3 dies a la setmana. En cas d’escollir aquesta opció, caldrà tenir en compte que a mitjans del mes de maig aproximadament haureu esgotat l’ajut, per tant les famílies que vulgueu continuar fent ús del servei haureu d’assumir íntegrament el cost d’aquest.

Opció 2: Distribuir l’ajut durant tot el curs escolar. En cas d’escollir aquesta segona opció, caldrà aplicar l’ajut la meitat dels dies lectius de cada mes, d’aquesta manera es pot fer durar l’ajut fins a final de curs, amb les següents particularitats:

a) Si un mes heu fet ús del servei més dies lectius dels quals pertoquen, el cost d’aquests els haurà d’assumir la família íntegrament.

Exemple: Al març hi ha 22 dies lectius, l’alumne beneficiari d’un ajut del 50% el mes de març es podrà beneficiar de la beca durant 11 dies lectius, si en fa ús del servei 12 dies lectius, la família haurà d’assumir el cost íntegre de la diferència, que seria 1 menú.

b) Si un mes heu fet ús del servei menys dies lectius dels que pertoquen, els dies que no heu utilitzat la beca no els perdeu, ja que els podreu utilitzar en endavant i fins a esgotar el màxim de dies concedits.

Exemple: Al març hi ha 22 dies lectius, l’alumne beneficiari d’un ajut del 50% el mes de març pot fer ús de la beca durant 11 dies lectius, si en fa ús del servei només 8 dies lectius, la família encara disposarà de 3 dies d’ajut que no ha utilitzat al març per fer-ne ús durant la resta del curs.

Tan aviat disposem del calendari escolar pel pròxim curs 2020/2021, penjarem una graella en aquesta secció de menjador, on podreu consultar quants dies al mes us podreu beneficiar de l’ajut, en cas de voler aplicar aquesta segona opció.


En qualsevol dels casos, sempre caldrà tenir en compte l’estipulat en l’article número 18 corresponent a les bases reguladores d’atorgament de l’ajut, que ja hem explicat anteriorment, “es pot fer ús de l’ajut amb un màxim de 3 dies a la setmana”, pel que volem remarcar que l’alumnat que faci ús del servei més dies dels estipulats, haurà d’assumir el 100 % del cost del menú dels dies restants que no quedin coberts amb l’ajut.

 

IMPORTANT: Aquest sistema d’aplicació serà vigent en cas que el curs es desenvolupi normalment. En cas contrari (confinament o qualsevol altra situació que afecti el funcionament habitual), quedarà en suspens aquest sistema.