Beca Menjador

INFORMACIÓ PER A LES FAMÍLIES QUE TENEN ATORGADA BECA MENJADOR

En les bases reguladores per a l’atorgament de l’ajut econòmic de menjador escolar per al curs 2020-2021, el Consell Comarcal del Pla de l’Estany incorpora l’apartat numero 18 - Compactació, que diu el següent :

“L’alumnat beneficiari d’un ajut parcial pot fer un ús compactat de l’ajut. Aquesta compactació, però, només es pot fer amb un màxim de tres dies a la setmana. L’alumnat que faci un ús compactat de la beca haurà d’assumir el 100 % del cost del menú dels dies restants que no queden coberts amb l’ajut.”

 

Per tant, com es pot aplicar la Beca?

Les famílies beneficiàries d’una Beca menjador, haureu de tenir en compte quin tipus d'ajut menjador us han atorgat (quin percentatge), així com el criteri abans esmentat pel que fa a l'ús compactat de l'ajut, per tal d'escollir quina aplicació fareu de la beca durant aquest curs 2020/2021.

 

- ALUMNES AMB BECA MENJADOR ATORGADA DEL 70% 

Els alumnes amb un ajut atorgat del 70% que facin un ús compactat de la beca podran utilitzar-la segons dues opcions:

OPCIÓ 1: Màxim 3 dies a la setmana però a partir del 10 de maig es pot aplicar la beca tots els dies fins el 22 de juny.

Compactació Beca 70%

Setembre: 8 dies Gener: 10 dies Abril: 12 dies
Octubre: 13 dies Febrer: 12 dies Maig: 18 dies
Novembre: 13 dies Març: 12 dies Juny: 16 dies
Desembre: 9 dies    
                 		 				    
                 		 				      
                 		 				      

OPCIÓ 2: Màxim 3 dies a la setmana però a partir del mes d'abril es pot aplicar la beca 4 dies a la setmana, fins a finalitzar el curs.

Compactació Beca 70%

Setembre: 8 dies Gener: 10 dies Abril: 16 dies
Octubre: 13 dies Febrer: 12 dies Maig: 17 dies
Novembre: 13 dies Març: 12 dies Juny: 13 dies
Desembre: 9 dies    
                 		 				    
                 		 				      
                 		 				      

 

- ALUMNES AMB BECA ATORGADA DEL 50%    

Aquest curs 2020/2021 no hi ha cap alumne amb un ajut atorgat del 50%. 

 

- ALUMNES AMB BECA ATORGADA DEL 25%    

Aquest curs 2020/2021 no hi ha cap alumne amb un ajut atorgat del 25%. 

 

——————————————————————————————————————————

En tots els casos caldrà que tingueu en compte el següent: 

  • Si un mes feu ús del servei més dies lectius dels que pertoquen, el cost d'aquests els haureu d'assumir la família íntegrament.
  • Si feu ús menys dies dels que pertoquen, els dies que no heu utilitzat no els perdeu, ja que els podreu utilitzar en endavant i fins a esgotar el màxim de dies concedits, aquests dies s'hauran d'aplicar en les últimes setmanes de curs (en aquest cas es podran aplicar sense tenir en compte la limitació de 3 dies/setmana).
  • Els dies becats que no s'hagin fet servir abans de finalitzar el curs, es perdran.

 

  Cal que les famílies ens feu arribar un correu electrònic a   menjador@ampavalldelterri.cat abans del 30 d'octubre, tot indicant quina és l'opció escollida i que serà d'aplicació per al curs actual 2020/2021, o si ho preferiu, també podeu imprimir el document "Aplicació Beca Curs 20/21" i entregar-lo degudament signat a l'escola.  

 

 

 

Informació addicional