Inscripcions curs 2020-2021

Aquest curs vinent 2020-2021 PLAGESPORT continuarà gestionant el servei de cuina i monitoratge de l’escola La Vall Del Terri.

Adaptaran tota l’organització del servei de menjador a les mesures establertes, segons el “Pla d’actuació per al curs 2020-2021 per a centres educatius en el marc de la pandèmia COVID-19”, que els ha fet arribar el Departament d’Educació.

D’acord amb la Llei de protecció de dades de caràcter personal (Llei orgànica 15/1999 de 13 de desembre de protecció de dades de caràcter personal) i el nou Reglament europeu de protecció de dades (RGPD 25 de maig del 2018), totes les dades obtingudes amb la butlleta d’inscripció del servei de menjador formen part d’un fitxer automatitzat de PLAGESPORT.

 

Si desitgeu fer ús del dret d’accés, rectificació o cancel·lació de les vostres dades de cares el curs escolar 2020-2021, caldrà tornar a omplir la butlleta d’inscripció a menjador@ampavalldelterri.cat .

En el cas que no es rebi cap notificació de canvi i/o rectificació, es donarà per entès que continua vigent les dades anteriors.

 

Recordar que us podeu posar en contacte amb Plagesport a través del correu electrònic info@plagesport.com o el 609 062 332 (Anna).

 

Per fer efectiva la inscripció, consulteu els següents punts:

FUNCIONAMENT

 NORMATIVA

 BECA MENJADOR