Normativa d'ús

Enguany, la normativa del servei de menjador referent a l’aplicació de faltes i sancions, continua essent vigent la del curs anterior.

Per aquesta raó, només caldrà que retorni signada la butlleta de la normativa aquelles famílies que s’incorporin de nou al centre escolar.

Per tal de poder fer ús del menjador, és obligatori retornar la normativa signada.

Per la resta d’alumnes, és dóna per vàlida la normativa signada durant el curs 2019-2020 i seran vàlides en endavant si les famílies no ens comuniquen el contrari.

Podeu efectuar el retorn de la normativa signada a través del correu electrònic menjador@ampavalldelterri.cat o fent entrega directament al tutor/a del vostre fill/a el primer dia de curs, perquè ens ho faci arribar a través de la Pili (Coordinadora del servei de menjador).