El 28 d'octubre us convidem a l'Assemblea General de l'AMPA

26/10/2020

Desde l'AMPA, volem donar la nostra més sincera benvinguda a totes les famílies, tant a les noves com a les que ens retrobem un any més. 

Enguany, més que mai necessitem la complicitat de tots: equip docent, famílies i alumnes, per tal d'afrontar un inici de curs marcat per la COVID 19.

Ens plau convocar-vos a tots els socis de la nostra AMPA a l'Assemblea General Ordinària que tindrà lloc el proper:

  • Dimecres 28 d’octubre de 2020.
  • Hora: 20:00h en primera convocatòria, 20:30h en segona convocatòria.

 

Amb el següent ordre del dia:

  1. Lectura i Aprovació, si s'escau, de l'acta de l'anteriorAssemblea.
  2. Memòria de les principals activitats del curs 2019/2020.
  3. Presentació i aprovació dels comptes de l'exercici 2019/2020.
  4. Elecció de 4 nous membres de la Junta Directiva per el curs 2020/2021.
  5. Torn obert de precs, preguntes i suggeriments.

 

On? 

Degut a la situació actual, la reunió serà telemàtica mitjançant l'aplicació de videoconferencies Google Meet.

L’enllaç a la reunió és el següent: http://meet.google.com/fir-aucz-ypz                                  

 

Com?

Per connectar-vos a la reunió ho haureu de fer amb un correu gmail (si no en teniu cap, us podeu crear un aquí). 

A l'ordinador podeu fer servir els navegadors Chrome, Firefox, Edge o Apple Safari, si voleu fer servir mòbil o tablet, cal que us baixeu l'aplicació Google Meet.

Abans de la reunió feu totes les comprovacions possibles, per tal d'evitar cap imprevist o problemes de connexió. 

A l'hora assignada ens connectarem en el link que us facilitem en aquest correu, recordeu introduir prèviament el vostre nom i cognom per poder-vos identificar.

Segons marquen els estatuts de l'AMPA, en el seu article número 11 " Les Assemblees Generals, tant les ordinàries com les extraordinàries, quedaran vàlidament constituides en primera convocatòria quan hi concorrin, presents o representats, la majoria dels socis, i en segona convocatòria, trenta minuts més tard, sigui quin sigui el nombre dels socis".

És per aquest motiu, que si passats 5 minuts de la primera connexió (a les 20h) no hi han suficients assistents, farem una segona connexió a les 20:30h al mateix enllaç, per poder dur a terme la reunió. 

 

Durant la reunió us demanem que tingueu el micròfon apagat per facilitar la comunicació entre totes i tots, d'aquesta manera parlarà una sola persona i no hi haurà interferències de so.

Evitem mantenir converses paral·leles que ens puguin desviar de l'objectiu principal de la reunió o que puguin interrompre una comunicació efectiva, primer es farà la presentació de tota la informació, qui vulgui fer qualsevol intervenció, ho podrà fer en el torn obert de precs i preguntes, quan vulgueu fer una intervenció demaneu el torn de paraula aixecant la mà o bé mitjançant el chat de la reunió i se us donarà pas, llavors, activeu el micròfon. 

 

Per tal d'agilitzar la reunió us adjuntem varis documents amb tota la informació, us recomanem que els llegiu prèviament i us demanem que ens feu arribar per correu electrònic a info@ampavalldelterri.cat qualsevol dubte que tingueu, la data límit per a l'enviament de correus és fins dilluns 26 d'octubre, indiqueu el vostre nom i cognom, us donarem resposta i compartirem totes les consultes el mateix dia de l'Assemblea.

 

Pel que fa a les votacions per a l'aprovació de l'acta de l'Assemblea anterior, aprovació de l'estat de comptes de l'exercici 2019/2020, elecció dels nous candidats que formaran part de la nova Junta Directiva, així com d'altres qüestions que puguin sorgir a la reunió, s’habilitarà un formulari, trobareu l'enllaç a la pàgina web de l'Ampa, el termini per poder realitzar les votacions serà desde les 8h del matí del 29 d'octubre a les 20h del dia 30 d'octubre. 

 

Altra informació important:

A la propera Assemblea Ordinària cessaran del seu càrrec 4 membres de la Junta Directiva de l'AMPA. En els darrers anys la renovació dels membres de la Junta ha estat difícil, no sabem si degut a la manca d'informació. 

 

Partint de la base que l'AMPA som tots, però no funciona sola, us volem motivar a formar part de la Junta Directiva doncs és una bona manera de seguir de més a prop l'educació dels nostres fills i filles.  

 

L’AMPA és l’associació de persones que fem possible una sèrie de serveis i activitats dirigides tant als nostres infants com als pares. No totes les escoles poden dir que tenen una AMPA com la de la Vall del Terri, portem molts serveis que faciliten i milloren la vida escolar dels nostres infants: acollida, menjador, extraescolars, colònies, llibres, tallers, entre altres. La Junta Directiva de l'AMPA ha d'estar constituïda pel president/a, vice-president/a, secretari/a, sots-secretari/a, tresorer/a i 7 vocals més, en total 12 membres per poder dur a terme una bona gestió i millora de totes aquestes activitats.  

Formar part de l’AMPA La Vall del Terri és una manera de conèixer i seguir de més a prop el projecte, implicar-se en la comunitat educativa i enriquir el centre on els nostres fills passaran nou anys de la seva infància.


I tot això no és possible sense la col·laboració dels pares, ja sigui en esdeveniments puntuals, des d'una comissió o formant part de la junta. Sense la vostra col·laboració això es perdrà, és per això que us animem a participar! Tot suma i tots fem falta.

  

Si estàs interessat/da en formar part de la Junta Directiva pots presentar la teva candidatura abans del 27 d'octubre, mitjançant correu electrònic a secretaria@ampavalldelterri.cat, tot indicant el teu nom, cognoms, DNI i número de telèfon de contacte. Us comunicarem les candidatures rebudes per a les eleccions parcials de la Junta de l'AMPA a l'Assemblea general ordinària que farem el proper dia 28 d'octubre de 2020. 

Trobareu tota la informació sobre l'AMPA a la pàgina web www.ampavalldelterri.cat .

 

Us desitgem un bon curs, esperem retrobar-nos en l'Assemblea!

Ben cordialment,

 

La Junta de l'AMPA del CEIP La Vall del Terri.