Eleccions AMPA Escola La Vall del Terri - Candidatures 2022/2023 - Llista de candidats

02/10/2022

Tancat el període de presentació de candidatures per a formar part de la Junta Directiva de l'AMPA, a continuació us relacionem la llista de persones que han presentat candidatura, així com el càrrec que representaran o la comissió de què formaran part: (cal dir que es necessitava la incorporació de 7 membres i hem rebut 6 candidatures, per tant, totes les candidatures entren directament a formar part de la junta i no caldrà dur a terme cap votació)

Càrrec de Presidència:
Luís Barea (entra directe)

Càrrec de Secretari/ària:
No hem rebut cap candidatura, si el dia de l'Assemblea cap soci/sòcia es proposa com a candidat/a, es farà votació dins la Junta Directiva per a escollir quin membre ocuparà aquest càrrec.

Vocal Comissió de llibres:
Marina Pujol (entra directe)

Vocal Comissió d'esports:
Víctor Castillo (entra directe)

Vocal Comissió d'Extraescolars:
Núria Casas (entra directe)

Vocal Comissió de menjador:
Alexandra Boboc (entra directe)

Vocal Comissió de comunicació:
Josep Maria Porta (entra directe)