VAGA 21F

20/02/2019

Per a la vaga del 21F l'escola oferirà serveis mínims però el servei d'acollida i les extraescolars s'anul·len.

L'empresa Bo i Sa ha redactat un comunicat que explica que sí oferirà servei de menjador.